Uslužna prerada voća

– cijeđenje soka, sušenje voća, kuhanje džemova

Sve što je potrebno je donijeti svoje voće. Usluga uključuje sve ostalo (pranje, mljevenje i cijeđenje voća, te usluga pasterizacije i punjenja sokova). Boce su osigurane i postoji mogućnost punjenja u sve veličine boca od 0,2L, 0,75L, 1L, 3L, 5L,….

DONESI VOĆE – ODNESI SOK, DŽEM, SUŠENO VOĆE